Navigaatiovalikko

Murupolku

Biokaasu ja biopolttoaineet

Biokaasu ja biopolttoaineet

Biokaasua voidaan tuottaa nopeasti hajoavista orgaanisista jakeista, kuten lannasta, biojätteistä, viherbiomassoista, elintarvike- ja metsäteollisuuden sivuvirroista sekä yhdyskunnan jätevesilietteistä. Biokaasun tuotannossa yhdistyy energiantuotanto, ympäristöystävällinen jätehuolto ja ravinteiden kierrätys, joten se edistää monipuolisesti kestävän kehityksen periaatteita. Biokaasu on myös kotimaista energiaa, jolla voidaan vahvistaa Suomen energiaomavaraisuutta ja luoda työllisyyttä. Tähän osioon on koottu Poveria biomassasta -hankkeessa tehtyjä selvityksiä ja infotekstejä biokaasuun ja biopolttoaineisiin liittyen.

Perustietoa biokaasun tuotannosta ja käytöstä voit lukea tästä infotekstistä: LINKKI

Infopaketti bensa-auton muuntamisesta bioetanolilla toimivaksi flexifuel autoksi löytyy tästä LINKISTÄ.

Vuonna 2016 Poveria biomassasta –hankkeessa teetettiin esiselvitys biokaasulaitoksen perustamisesta nurmeslaiselle Säämäsen tilalle: LINKKI

Vuoden 2018 alussa julkaistiin esimerkkitarkastelu, jossa verrataan maatilan biokaasulaitoksen perustamisen vaihtoehtoisia toteutuspolkuja toisiinsa. Tarkastelussa ovat omatoimi- ja valmisratkaisu mallit ja vertailun pohjana käytettiin Valtimolaista Kähkösen tilaa, jonne on rakenteilla Pohjois-Karjalan ensimmäinen maatilakokoluokan biokaasulaitos. Lue tarkastelu tässä LINKISSÄ.

Palauta asettelu