Yritysneuvonta - ja kehittämisneuvonta tiedotteet ja tapahtumat Nurmes - Valtimo alueella

Breadcrumb

Asset Publisher

angle-left Jopa muuta Suomea paremmat suhdanneodotukset

Jopa muuta Suomea paremmat suhdanneodotukset

Talouden tilannekuva on tällä hetkellä positiivinen yleisesti. Myös Nurmeksessa on hyvä syke päällä, koneet pyörivät täydellä teholla ja tilauskanta on useilla yrityksillä hyvällä tasolla. Kotimaan matkailijat liikkuvat, kysyntää syyslomaviikkojen majoituksille on ollut runsaasti, yhdistysten ja yritysten pienryhmiä liikkuu alueella vilkkaasti jälleen. Työttömyys on laskenut ja avoimia työpaikkoja oli heinäkuussa peräti 28 kpl enemmän kuin vuotta aiemmin. Oma tuntuma on ollut, että yleisvire on Nurmeksessa jopa hieman parempi kuin ennen koronaa. Pohjois-Karjalan Yrittäjien julkaisema Yritysbarometri syyskuulta vahvistaa samaa näkymää Pielisen Karjalan osalta, vaikka barometrin vastaajajoukko olikin pienehkö: vastanneiden yritysten suhdanneodotukset lähimmän vuoden aikana olivat muuta maakuntaa ja jopa muuta Suomea positiivisemmat, erityisesti liikevaihdon ja kannattavuuden osalta. Yllättävää oli myös yritysten vahva kasvuhakuisuus Pielisen Karjalassa, se ei ole ollut tämän alueen yrityksille tavanomaista. Ilahduttavaa on, että alueen yritykset ovat suuntaavat kehittämistoimenpiteitä myyntiin ja markkinointiin, henkilöstöön, johtamiseen ja rahoitukseen ja talouteen. Nämä ovat keskeisiä asioita, joilla luodaan edellytyksiä tulevaisuuden vahvalle menestykselle. Sen sijaan investointiodotukset Pielisen Karjalassa jäävät muuta maakuntaa alemmalle tasolle. Taustalla saattaa olla epävarmuutta siitä, miten pitkälle hyvä markkinatilanne jatkuu.

Pahimmaksi kehittämisen esteeksi Pielisen Karjalan yritykset nostivat osaavan työvoiman saannin. Kesän jälkeen olen kuitenkin kuullut myös hyviä viestejä tästä. Avoimiin työpaikkoihin on ollut aikaisempaa enemmän kiinnostusta myös alueen ulkopuolelta, aina Etelä-Suomesta saakka. Tämä onkin se kehityssuunta, jota Nurmes tarvitsee jatkossa entistä enemmän. Nurmeksen väestöennuste 2030 saakka ei mairittele - väestömäärän ennakoidaan laskevan 9423:sta 8200:aan. Vähennystä olisi erityisesti ikäluokassa 25-64 -vuotiaat, joista työvoima yleensä koostuu. Vaikka korona on kääntänyt muuttovirtaa myös Pohjois-Karjalan pieniin kuntiin, ja Nurmeksen lisäksi muutkin maakunnan kunnat kirjaavat muuttovoittoa alkuvuodelta, muuttovirran vahvistamiseksi Nurmekseen tulee tehdä pitkäjänteisesti työtä tulevina vuosina. Mitä enemmän työikäistä väestöä perheineen alueelle muuttaa, sitä enemmän on työvoimapotentiaalia alueemme yrityksille. Yritysten tulee puolestaan tuoda omaa toimintaansa ja avoimia työpaikkoja näkyvästi esille jatkuvasti, jotta tulevat huomatuiksi myös alueen ulkopuolella kiinnostavina työantajayrityksinä.

 

Toimitusjohtaja Minna Heikkinen

Navigation Menu

Palauta asettelu