poveria biomassasta kuvanosto

Murupolku

Sisältöjulkaisija

angle-left Uusimmat teknologiat pienkiinteistöjen energiantuotannossa

Uusimmat teknologiat pienkiinteistöjen energiantuotannossa

Tämän selvitystyön tavoitteena oli kartoittaa pienkiinteistöihin soveltuvia yhdistetyn lämmön ja sähkön tuotannon energiateknologioita. Pääpaino on teknologioilla, jotka mahdollistavat Suomen oloissa polttoaineenjakelussa käytetyn infrastruktuurin osalta suuren sähkön tuotannon uusiutuviin energiaratkaisuihin pohjautuen. Selvitys on osa Poveria biomassasta -hankkeen julkaisuja.

Selvityksen ensimmäisessä osassa, luvussa 2, on esitetty potentiaalisia ja uusia teknologioita sekä niiden heikkouksia ja vahvuuksia. Selvityksen toisessa osassa, luvuissa 3 ja 4, on tarkasteltu pientaloon soveltuvan Nano – CHP laitteen teknistaloudellista kannattavuutta simulointien avulla. Laskelmien perusteella CHP-laite on uuteen öljy- tai sähkökattilaan verrattuna varteenotettava vaihtoehto etenkin niille, joille energiaomavaraisuus ja uusiutuvien polttoaineiden käyttäminen ovat tärkeitä prioriteetteja.

Selvitys on luettavissa kokonaisuudessaan tässä LINKISSÄ.

 

Lisätietoja:

Lisätietoja:

Antti Niemi
Yritysasiantuntija
Poveria biomassasta -hanke
Puh. 050 341 6088
antti.niemi@pikes.fi
www.pikes.fi/poveria-biomassasta