Mystinen Metsäalan ammattilainen palvelee

Onko metsänhoito mystiikkaa?

Puusta Pitkälle - puun tarjonnan ja saatavuuden sekä työllisyyden lisääminen Ylä-Karjalassa

Puusta pitkälle -hankkeen päällimmäisenä, isona tavoitteena oli metsäteollisuuden ja erityisesti uusien biotuoteinvestointien edellyttämien raaka-ainetarpeiden varmistaminen ja samanaikaisesti metsätalouden kannattavuuden parantaminen ympäristön tila huomioiden. Alueen metsänomistajille tarjosimme tietoa ja osaamista oman metsänsä täysimääräiseen hyödyntämiseen ympäristönäkökohdat huomioiden ja nykytekniikkaa hyväksikäyttäen. Hanketta toteutettiin yhteistyössä MHY Pohjois-Karjalan kanssa.

Näiltä sivuilta löydät kattavasti tietoa erilaisista sähköisistä palveluista, tuhkalannoituksesta, hiilitaseesta, ennakkoraivauksesta ja taimikonhoidosta. Lisäksi on tietoiskuja metsäautoteiden kunnostamisesta ja myös näkökulmia tulevaisuuden metsänomistajuudesta kuten metsänvuokrauksesta. Materiaali on vapaassa käytössä kunhan muistat tarvittaessa viitata lähdetietoon.

 

Mukavia lukuhetkiä


Juho Luostarinen

yritysasiantuntija

Puusta pitkälle -hanke

Hanke on päättynyt.

 

 

 

Mystinen metsäalan ammattilaisen videot

SÄHKÖISET PALVELUT

 

Metsäalan ammattilaiset auttavat myös verkossa. Voit tutustua kotisohvaltasi käsin muun muassa palstasi hoitosuunnitelmaan.

LUE LISÄÄ:

ENNAKKORAIVAUS

 

Metsäpalstan ennakkoraivauksella edesautetaan helppokulkuisuuden lisäksi myös metsän kasvukykyä.

LUE LISÄÄ:

TAIMIKONHOITO

 

Raivattu taimikko kasvaa paremmin, ja taimikonhoitoon on mahdollista saada myös tukea.

LUE LISÄÄ:

TUHKALANNOITUS

 

Lannoitetussa maapohjassa metsä kasvaa nopeammin, ja tuottaa paremmin tukkeja ja kuutioita.

LUE LISÄÄ:

 

METSÄAUTOTIEN KUNNOSTUS

 

Hakkuiden alla on hyvä tarkastaa metsäautoteiden kunto, jotta koneet pääsevät palstallesi.

LUE LISÄÄ:

Sisältöjulkaisija

angle-left Hiilensidonta metsässä, metsästä jalostukseen, rakentamisessa ja puutuotteissa

Hiilensidonta metsässä, metsästä jalostukseen, rakentamisessa ja puutuotteissa

Paikka: NURMES HYVÄRILÄ, Lomatie 12

Tilaisuuden materiaalit näissä linkeissä:

Hiilensidonta stream: 1/2 https://www.facebook.com/PikesOy/videos/659213371199520/

Hiilensidonta stream: 2/2 https://www.facebook.com/PikesOy/videos/315749092453699/

Linkki videoon: https://youtu.be/uDTSATIlMGM

Luke: Hiilensidonta matkalla metsästä sahatavaraksi ja puutuotteisiin

Karelia: Rakentamisen aikainen hiilitase ja hiilensidonta puurakennuksiin

keskiviikkona 17.4 klo 9-15 luento ja klo 13.30 Höljäkän kyllästämövierailu ja puutuotteet

klo 9-10 Metsien ja metsänkäytön hiilitase, MMT Antti Kilpeläinen (Itä-Suomen yliopisto)
klo 10.05-11.20 Rakentamisen aikainen hiilitase ja hiilensidonta puurakennuksiin, asiantuntijoina Mika Keskisalo ja Mikko Matveinen (Karelia Amk)
klo 11.30-12.20 Hiilensidonta matkalla metsästä sahatavaraksi ja puutuotteisiin, YTT Tarmo Räty (Luke)
klo 12.20-13.15 lounas (omakustanteinen)
klo 13.30-15 Pylväiden valmistus ja puutuotteet: Scanpole Oy, Höljäkän kyllästämövierailu, (tuotanto ja tuotteet)

Puusta pitkälle –hankkeen teemapäivät on tarkoitettu metsänomistajille, metsäpalveluyrittäjille ja muille metsänhoidosta kiinnostuneille. Hoidettujen metsien leimikot saadaan kaupaksi. Ja kasvu suunnataan parhaisiin ja tuottavimpiin puihin ja puutavaralajeihin. Kysyntä on kovinta hyvälaatuisella tukilla ja erikoispuille kuten pylväillä.

MHY Pohjois-Karjalan ja PIKES Oy:n PUUSTA PITKÄLLE –hankkeen tarkoituksena on välittää tietoa, kuinka “LEIMIKOT SAADAAN HALUTTAVIKSI”, eli lisätä puun tarjontaa, parantaa puun saatavuutta ja työllisyyttä. EU:n maaseuturahasto rahoittaa hanketta, joten tilaisuudet ovat maksuttomia, mutta lounas on omakustanteinen. PUUSTA PITKÄLLE FACEBOOKISSA TÄSSÄ LINKISSÄ

Hankkeen kotisivu: https://info.pikes.fi/en/puusta-pitkalle

Lisätietoja koulutuksesta, ota yhteyttä:

Juho Luostarinen
Yritysasiantuntija
Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES
juho.luostarinen@pikes.fi
puh. 040 128 9339

 

Puusta pitkälle logot

Palauta asettelu