Yritysneuvonta - ja kehittämisneuvonta tiedotteet ja tapahtumat Nurmes - Valtimo alueella

Murupolku

Sisältöjulkaisija

angle-left Elämykselliset matkailutuotteet erottuvat massasta

Ideoiden vaihtoa ja yhteistyötä matkailutoimijoiden tapaamisissa

Pohjois-Karjalan matkailun kasvuohjelmassa 2015 - 2017 teemme aktiivisesti toimenpiteitä seuraavien vuositavoitteiden saavuttamiseksi: majoituskapasiteetti kasvaa 3 % (4309 vuodepaikkaa), majoitustoiminnan käyttöaste kasvaa 5 % (43,3 %), matkailutoimialan liikevaihto kasvaa 5 % (140 M€) ja alan työpaikat kasvavat 3 % (1500 kpl). Suluissa vuoden 2014/2012 tilanne. Kasvuohjelmaan kuuluvassa Pielisen Karjalan matkailun kasvupaketissa tärkeänä työkaluna on matkailun tuotekehitys- ja markkinointitoimenpiteet kansainvälisille markkinoille, erityisesti kohdemaihimme Venäjälle, saksankieliseen Eurooppaan ja Hollantiin.


Venäjän Karjala -yhteistyön uudet mahdollisuudet

Matkailutuotteiden kehitystä ja Venäjän Karjala -yhteistyötä pohdittiin 13. - 14.8. Petroskoissa, jolloin tapasimme paikallisia matkailuyrittäjiä ja matkanjärjestäjiä. Keskusteluissa sovimme yhteistyön kehittämisestä Venäjän ja Suomen Karjalan välillä. Konkreettisena esimerkkinä on mm. loppusyksylle suunniteltu venäläisten matkanjärjestäjien vierailu Pohjois-Karjalaan ja pohjoiskarjalaisten matkailutuotteiden esittely Lotos Plaza -kauppakeskuksessa Petroskoissa.

Matkailualueen ja -tuotteiden kehittäminen keskiössä

Pielisen Karjalan alueelta ohjelmassa on aktiivisesti mukana 26 pielisenkarjalaista matkailu- ja luovien alojen yritystä ja mukaan mahtuu edelleen. Yrittäjien kanssa yhteistyössä perustetuissa työryhmissä keskitymme koko matkailualueen imagon vahvistamiseen, uusien palvelutuotteiden kehittämiseen sekä olemassa olevien tuotteiden hiomiseen vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Ohjelman aikana kehitämme yritysryhminä mm. seuraavia tuotteita: Majatalosta majataloon retket, Sibeliuksen musiikkiretket Pielisellä, Bomban alue, Hiljaisuustuotteet, Kalastusmatkailutuotteet sekä Höyryjunatuotteet. Elokuun viimeisellä viikolla toteutimme aktiviteettipainotteiset kuvaukset alueella uusien samalla matkailun markkinointimateriaalia. Kuvia tullaan käyttämään muun muassa tulevassa sähköisessä tuotekatalogissa ja alueen imagomarkkinointiesitteessä, joiden on määrä valmistua vuoden 2015 lopulla.

Matkanjärjestäjä- ja mediavierailut Pielisen Karjalassa

Pielisen Karjalassa on vieraillut nyt kevään ja kesän 2015 aikana yhteensä 11 matkanjärjestäjää ja 7 median edustajaa mm. Venäjältä ja Keski-Euroopasta. Kärkituotteiksi Pielisen Karjalassa nousevat villieläinten katselu, mökkeily, aktiviteettipitoiset retket, hyvinvointituotteet sekä ruoka. Alueen vahvuus perustuu luontoon, kulttuuriin ja ympärivuotisuuteen. Kansainvälisiä matkailijoita kiinnostaa myös Suomen ja Venäjän rajat ylittävät tuotteet. Vierailut ovat poikineet uusia kumppanuuksia ja kehittämisideoita.

Kolin reitistöihin panostetaan

Matkailun kasvuohjelmaan kuuluu Pielisen Karjalan alueella tämän vuoden ajan myös reitistö-suunnittelu Kolin alueella. Tarkoituksena on saada keskeiset reitit pysyviksi. Selvitimme pohjatiedot (maanomistajatiedot, monikäyttömuodot sekä liitännäisalueet ja –yhteydet) nykyisen valaistun ladun tilanteesta. Lisäksi olemme tehneet maastokatselmuksia valaistun ladun ja sen liitännäisyh-teyksien osalta. Uusia reittitoiveita selvitimme Kolin alueen matkailupalvelujen tarjoajille tehdyssä kyselyssä. Kyselyssä ilmeni, että yli puolet matkailutoimijoista koki uudet reitit tarpeellisiksi, sillä niiden kehittäminen parantaa matkailijoiden viihtymistä ja monipuolistaa alueen palvelutarjontaa. Reittitarpeita oli mm. maastopyörille, koiravaljakoille, moottorikelkoille ja mönkijöille.


Lisätietoja:
Jasmine Sepponen
yritysasiantuntija
Pohjois-Karjalan matkailun kasvuohjelma 2015–2017
puh. 046 922 4271
jasmine.sepponen@pikes.fi


Minna Heikkinen
toimitusjohtaja
Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES
puh. 050 599 4326
minna.heikkinen@pikes.fi


Pohjois-Karjalan matkailun kasvuohjelman 2015 - 2017 Pielisen Karjalan matkailun kasvupakettiin kuuluu alueen liikeidean, erityisprofiilin, kärkituotteiden, tapahtumien ja keskeisimpien inves-tointien selkeyttäminen, yritysverkostojen muodostaminen kansainvälisille markkinoille tähtäävistä yrityksistä sekä tuotekehityksen ja markkinoinnin ohjaaminen vastaamaan kansainvälisiä kysyntä- ja tuotetrendejä vastaavaksi ja jakelukanavia varten valmiiksi tuotekokonaisuuksiksi.


Hankkeen päärahoittaja on Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahaston varoista. Hankekokonaisuuden koordinoinnista ja hallinnoinnista vastaa maakunnan osalta Karelia Expert Oy ja osatoteuttajina toimivat omien alueidensa ja työpakettiensa osalta Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Oy JOSEK ja Keski-Karjalan Kehittämisyhtiö Oy KETI.

Navigaatiovalikko

Palauta asettelu