Yritysneuvonta - ja kehittämisneuvonta tiedotteet ja tapahtumat Nurmes - Valtimo alueella

Murupolku

Sisältöjulkaisija

angle-left KOTISAIRAANHOITOPALVELUT Sa-Tu Väisänen Oy:n kasvutarina

Keskiviikkona 4.12. yrityksessä Pitkällämäellä vietettiin ensimmäistä kertaa Kaikenikäisten Jouluhetkeä, joulupukki apulaisineen mukavissa tunnelmissa, vasemmalta Niina Tiainen, Sari Väisänen, Riitta Okkonen, Joulupukki ja Heidi Korhonen.

KOTISAIRAANHOITOPALVELUT Sa-Tu Väisänen Oy:n kasvutarina

Tavoitteena hyvä elämä omassa kodissa

Yrittäjä Sari Väisänen on monipuolisen kokemuksen omaava sairaanhoidon ammattilainen. Hän oli 16 vuotta Rautavaaran terveyskeskuksessa, jossa tehtävät etenivät sairaanhoitajasta osastonhoitajaksi ja 7 vuotta Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän yhteispäivystyksessä sekä sisätautien vuodeosastolla apulaisosastonhoitajan tehtävissä. Laman, jatkuvan kiireen, aikataulujen kiristämisen, säästöjen ja julkisen terveyden huollon negatiivisen julkisuuden keskellä alkoi itää ajatus, että voisiko hoitotyötä tehdä jotenkin toisin, eikä unohtaa tärkeintä, ihmistä? Olla läsnä, kohdata asiakas oikeasti, antaa aikaa ja virikkeitä, eikä vain juosta ja poiketa hetkeksi asiakkaan luona.

Ideasta yrittäjäksi

KOTISAIRAANHOITOPALVELUT Sa-Tu Väisänen Oy on perustettu 24.10.2014, joskin toiminta käynnistyi vasta 2015 vuoden puolella. Yritystoiminnan valmisteluihin meni noin puolisen vuotta ja vuorotteluvapaa mahdollisti tämän hyvin. Soteala on hyvin säänneltyä. Paljon valmisteluaikaa veivät mm. toimilupa-asiat, omavalvontasuunnitelmat. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen täytyy olla AVI:n hyväksymä toimilupa sekä kuntakohtainen hyväksyntä sosiaalipalvelujen tuottamiseen ennen toiminnan käynnistämistä.

Aluksi yrityshaaveena oli hoivakotiyrittäjyys, mutta se ei ollut siinä ajassa hyvä ajatus. Yritysideaksi jalostui ajansaatossa asiakkaan elämän turvaaminen omaan kotiin, niin kauan kuin se on mahdollista. Siitä tuli sydämenasia ja yrityksen palvelut kulminoituvat kotihoitopalvelujen ympärille. Yrittäjyys siinti ajatuksissa noin neljä viisi vuotta ennen toimeen ryhtymistä.

Tällä hetkellä yritys tuottaa kotihoitopalveluja kokonaisvaltaisesti sairaanhoidosta tukipalveluihin - monen eri ihmisen ei tarvitse mennä suorittamaan eri tehtäviä ja hoitotyöntoimenpiteitä, vaan kaiken asiakkaan tarvitseman avun tarjoaminen yhden hoitajan suorittamana samalla kotikäynnillä – kuin vuosikymmeniä sitten, ilman kiireitä, aidosti läsnä olemalla. Yrityksellä on jo mukavasti vakioasiakkaita ja yleensä asiakassuhde ikäihmisten kohdalla kestää asiakkaan elämän loppuun tai siihen saakka, jolloin hän tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa palvelutalossa.

Yrityksen kehittyminen ja kasvu on vaatinut yrittäjältä pitkiä päiviä ja sinnikkyyttä. Lämmin ja tärkein kiitos kuuluu myös äärimmäisen osaavalle ja luotettavalle hoitohenkilökunnalle. Sarille on tärkeää, että henkilökunta voi toimia luovasti ja saa toteuttaa itseään päivittäisessä työssä. Työntekijöiden ja työyhteisön hyvinvointi on ollut alun alkaen yritystoiminnan keskeinen tavoite ja sen eteen on myös tehtävä jatkuvasti työtä parhaansa mukaan. Näinä aikoina työntekijät arvostavat mm. työssä jaksamista ja päivittäisiä työolosuhteita korkealle. Hyvän asiakaspalvelun, asiakkaiden tarpeeseen vastaamiseen joustavasti ja tyytyväisten asiakkaiden myötä yritys on kasvanut viimeisen kahden vuoden aikana vauhdilla, tällä hetkellä yritys työllistää 14 henkeä ja toimiluvat ovat koko Siun Soten sekä Rautavaaran kunnan alueelle.

Tulevaisuudessa yrityksellä on tavoitteena kehittyä edelleen ja syventää hyvää hoitotyötä kotihoidossa, taata asiakkaalle hyvä elämä omassa kodissa yksilölliset tarpeet huomioiden, niin kauan kuin se on mahdollista turvallisesti. Yrittäjän tavoitteena on myös, että hyvät työpaikat säilyisivät ja pieni yritys olisi tasavertainen toimija suurten joukossa. Kotihoitotyön vaikuttavuuteen olisi tärkeä saada myös mittarit, joka kuvastaa suoraan laatua. Työntekijämme ovat paikallisia ja teemme myös tarvike- ja palveluhankintoja mahdollisuuksien mukaan läheltä. Näin tuemme alueellista kehitystä, verotulot jäävät alueelle. Toimiala on ollut julkisuudessa silmätikkuna, haluamme toiminnallamme näin myös parantaa hoivatyön mainetta.

Nurmeksen Yrittäjät ja PIKES tukena

Alkuvaiheessa Sari kävi yrittäjäkurssin. Hän sai paljon tietoa ja tukea yrittämisestä yrittäjäpuolisoltaan, Nurmeksen Yrittäjät ry:stä sekä PIKESiltä. Alussa PIKESin yritysasiantuntija Riitta Kinnunen neuvoi yritysmuodon valinnassa ja toimialaan liittyvissä asioissa. Yrittäjien aamukahvit ja PIKESin koulutukset ovat olleet myös hyvänä tukena matkan varrella. Palvelu on ollut luontevaa ja ymmärtävää. Aina saa apua, kun jokin asia askarruttaa tai tarvitsee tukea omiin kehittämishankkeisiin.

Navigaatiovalikko

Palauta asettelu