Yritysneuvonta - ja kehittämisneuvonta tiedotteet ja tapahtumat Nurmes - Valtimo alueella

Murupolku

Sisältöjulkaisija

angle-left MATKAILUN KASVUOHJELMA – Kohti yrityslähtöistä kasvua ja kehittymistä

Pohjois-Karjalan matkailun teema- ja toimenpideohjelmassa vuonna 2014 määriteltiin linjaukset ja toimenpiteet, joiden avulla voidaan vauhdittaa Pohjois-Karjalan matkailun yrityslähtöistä kasvua ja kehittymistä. Palautteen perusteella yrittäjät pitivät tärkeinä kansainvälisen matkailun kasvattamista, matkailukeskittymien kilpailukyvyn parantamista, tapahtumamatkailun kehittämistä sekä maakunnan matkailun kehittämisresurssien ohjaamista suurimpiin kokonaisuuksiin.

Pohjois-Karjalan matkailun kasvuohjelma 2015–2017 –hankkeen tavoitteena on yhteisten toimenpiteiden kautta toimialan liikevaihdon, työllisyyden ja investointien kasvattaminen Pohjois-Karjalassa. Tavoitteisiin tähdätään suuntaamalla hankkeen kautta osaamista ja resursseja matkailuyritysten kansainväliseen tuotekehitykseen, yrityskohtaisten investointien ja kehittämistoimien aktivointiin sekä tapahtumamatkailun edistämiseen. Hanke toteutetaan 1.1.2015 – 31.12.2017, ja sen sisällöllinen toteutus on jaettu neljään työpakettiin.

Hankekokonaisuuden koordinoinnista ja hallinnoinnista sekä maakunnan matkailun kasvupaketista vastaa Karelia Expert Matkailupalvelu Oy. PIKES Oy vastaa Pielisen Karjalan matkailun kasvupaketista, JOSEK Oy Joensuun seudun osuudesta ja KETI Oy Keski-Karjalan alueesta. Esitetyllä neljällä työpaketilla saavutetaan yhteistyömalli, jolla selkeytetään ja tehostetaan seudullisten elinkeinoyhtiöiden sekä Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n välistä työnjakoa maakunnan matkailuelinkeinon edistämiseksi.  Yrittäjien kanssa tehtävä kehitys- ja yhteistyö on hankkeessa erittäin näkyvässä roolissa, ja alueellisesti sitä toteutetaan seudullisten yrityskehittäjien kanssa.

Hankkeen määrällisinä tavoitteina sitoudutaan Pohjois-Karjalan matkailun teema- ja toimenpideohjelman tavoitteisiin:

  • Matkailun rekisteröity majoituskapasiteetti kasvaa keskimäärin 3 % vuodessa
  • Majoitustoiminnan käyttöaste kasvaa keskimäärin 5 % vuodessa
  • Matkailutoimialan liikevaihto kasvaa keskimäärin 5 % vuodessa
  • Matkailun työpaikat kasvavat keskimäärin 3 % vuodessa

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1.827.404 €. Hankkeen rahoitus koostuu Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-tuesta (70 %), kuntarahoitusosuudesta (14 %) sekä yritysrahoituksesta 16 %.

Hankkeen vastuuhenkilöiden yhteystiedot:

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES:

yrityskehittäjä Jasmine Sepponen, puh. puh. 046 922 4271, jasmine.sepponen@pikes.fi

Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:

ohjelmajohtaja Susanna Saastamoinen, puh. 0400 311 213, susanna.saastamoinen@visitkarelia.fi

 

Navigaatiovalikko

Palauta asettelu