Yritysneuvonta - ja kehittämisneuvonta tiedotteet ja tapahtumat Nurmes - Valtimo alueella

Murupolku

Sisältöjulkaisija

angle-left Opintoretkellä tutustuttiin kiertotalouteen

Opintoretkellä tutustuttiin kiertotalouteen

PIKES Oy:n osatoteuttama Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hanke järjesti yritysten edustajille ja muille aiheesta kiinnostuneille kiertotalousaiheisen opintomatkan 15.-16.1.2020. Matkalle osallistui yhdeksän henkilöä. Matkan aikana vierailtiin LUKE Maaningan toimipisteessä, Pyhäsalmen kaivoksessa, JEDU Haapajärven yksikössä, Iin Micropoliksessa, Oulun kaupungin Ympäristötalolla ja Paltamon Kalatalolla.

Maaningalla tutustuttiin lannan separointia ja biokaasutusta koskevien koejärjestelyjen tuloksiin. Tuoreiden tutkimustulosten mukaan separointimenetelmän (linko vs. ruuvi) kannattavuus on hyvin tilakohtaista ja riippuu mm. peltojen fosforitilanteesta sekä lohkojen ja tilakeskuksen välisistä kuljetusmatkoista. Koetilan biokaasulaitoksella tehdään tutkimusta, joka tähtää maatilojen biokaasulaitosten toiminnan tehostamiseen. Erityisenä kehittämiskohteena on laitosten energiataseen optimointi.

Pyhäjärvellä vierailtiin Pyhäsalmen kaivoksessa, jossa valmistaudutaan varsinaisen kaivostoiminnan ennustettuun loppumiseen 2021 kehittämällä kaivokseen aktiivisesti uusia toimintoja ja markkinoimalla kaivoksen tiloja uusille toimijoille. Kaivoksessa on kokeiltu esim. hydroponista kasvinviljelyä perunalla ja kuitunokkosella. Tällä hetkellä kaivoksessa on meneillään sirkkojen kasvatusteknologian kehittämisprojekti ”Callio - edible insects from mine”, jossa pilotoidaan hyönteistuotantoa Euroopan syvimmässä paikassa, 1440 m syvyydessä sijaitsevassa kaivostunnelissa.

JEDU Haapajärven koulutusyksikössä kuultiin kokemuksia maatalousalan koulutuksen kehittämisestä sekä koulutusyksikön kokemuksista biokaasun tuotannosta ja liikennepolttoaineeksi jalostamiskokeiluista.

Iissä tutustuttiin Micropolis Oy:n toimintaan ja Iin kunnan ilmastotyöhön. Iin Micropolis Oy:n Greenpolis-ilmastotiimin tehtävänä on luoda alueelle kasvua, liiketoimintaa ja työtä taloudellisesti kannattavasta ilmastotyöstä. Micropolis Oy vastaa myös siitä, että Iin valtakunnallinen energiatehokkuus- ja kehittämisverkostoyhteistyö etenee, ja että tavoitteiden saavuttamista systemaattisesti seurataan ja tehdään näkyväksi sekä jalkautetaan kunnan ja alueen yritysten toimintoihin. Micropolis Oy on parhaillaan perustamassa ravinteiden kierrätyksen ja tulevaisuuden teknologioiden demonstraatioympäristöä (CircLab), jossa kehitetään uusia kiertotalousratkaisuja yrityksille, kunnille ja yhteisöille.

Oulussa tutustumiskohteena oli kaupungin kehittämä Välimaan kiertotalousalue: uusi, noin 150 hehtaarin kokoinen teollisuusalue, jonka kehittämisen lähtökohtina ovat materiaalitehokkuus sekä uudet innovatiiviset ratkaisut ja tuotteet. Kiertotalousalueen perustamisen tavoitteena on sparrata alueelle uutta liiketoimintaa ja alueelle onkin jo tiedossa kaksi isoa toimijaa: Lassila Tikanoja ja Kiertokaari.

Matkan päätteeksi vierailtiin Paltamon Kalatalolla, joka toteutettiin Paltamon kunnan hallinnoimalla kehittämishankkeella 2018-19. Kalatalon perustaminen vaati 600 000 euron kokonaisinvestoinnin, jonka rahoituksesta 80 prosenttia tuli Euroopan meri- ja kalatalousrahastolta ja loput Paltamon kunnalta. Investoinnin valmistumisen jälkeen Kalatalosta muodostettiin neljän kalastajan muodostama hallintayhtiö, joka lunastaa vuosien aikana talon itselleen vuokrien kautta. Kalastajat maksavat lisäksi koko ajan talon vesi- ja sähkökulut. Kalatalo on hyvin resurssitehokas ja varustettu tekniikalla, jonka uskotaan edistävän kainuulaista kalaelinkeinoa.

Retken matkaraporttiin voi tutustua TÄSSÄ LINKISSÄ.

Circwaste-projektin Nurmeksen osatoteutus on päättymässä

Nurmeksen Circwaste-projektin aktiivitoteutus on päättymässä maaliskuun lopussa, minkä jälkeen projektin puitteissa ei enää ole saatavilla asiantuntijapalveluita. PIKES Oy:n Circwaste-projektissa on julkaistu kaksi puun sivuvirtojen hyödyntämiseen liittyvää selvitystä, toteutettu neljä kiertotalouden demonstraatiota sekä valmistettu videoita ja esitteitä kiertotalouden kokeiluista ja vihreän teollisuuden alueesta. Maaliskuun aikana hankkeessa valmistuu vielä muutamia yhteenvetoraportteja.

 

Hankkeen tuotoksiin voi tutustua osoitteessa: https://info.pikes.fi/en/circwaste

 

Yritysasiantuntija Heidi Tanskanen

Navigaatiovalikko

Palauta asettelu