Yritysneuvonta - ja kehittämisneuvonta tiedotteet ja tapahtumat Nurmes - Valtimo alueella

Murupolku

Sisältöjulkaisija

angle-left Tuotekehitysvalmennus: asiakaslähtöinen tuotekehitys; luovuus ja analyyttisyys kohtaavat

Tuotekehitysvalmennus Nurmeksessa ja Lieksassa.

Jako koulutuspaikkakunnista tehdään, kun tiedämme osallistujat.

OHJELMA: ASIAKASLÄHTÖINEN TUOTEKEHITYS; LUOVUUS JA ANALYYTTISYYS KOHTAAVAT

Torstai 5.10. Asiakaskeskeisen tuotekehityksen lähtökohdat

Ohjelman tavoitteet, esittely ja aikataulutus

Asiakastieto tuotekehityksen perustana

 • Kuka on asiakas tai käyttäjä?
 • Asiakas- ja käyttäjämääritys: kenelle tai millaisille asiakkaille erityisesti tuote kehitetään?
 • Miten muodostuu asiakkaan kokema arvo?
 • Mikä on asiakkaan ongelma, jonka tuote ratkaisee / Mikä on asiakkaan tavoite, jonka saavuttamista tuote edistää ja helpottaa?
 • Miten kartoitamme, ideoimme, analysoimme ja priorisoimme asiakastarpeita?
 • Miten saamme lisää asiakastietoa?


Asiakkaan tarpeet – markkinoinnin mahdollisuudet ja rajoitteet

Yhteiskehittämisen mahdollisuudet

Tuotteen kehittämisen strategiset peruslinjaukset

 • Asiakkaat, tuotteen käyttötarkoitus, laatuominaisuudet, tuotteeseen liittyvät palvelut, hinnoittelu, viestintä, saatavuus ja käytettävyys, prosessit, ihmiset ja osaaminen, fyysiset puitteet ja järjestelmät


Tuotteen asemointi markkinoille, palveluidean täsmentäminen ja arvolupaus

Tuotekehitysprosessin tavoitteet (esim. laatutavoitteet yms.) ja tuotekehitysprosessin yleiskuvaus, tuotekehitysprosessi eri alojen näkökulmasta

 • Myös: teolliseen tuotteeseen liittyvien palvelujen kehittäminen


Päivän sisällön lähtökohtana ovat osallistujien tuoteideat.

Valmentaja Petri Heiskanen, KASVUKO OY / Highline-ryhmä, www.kasvuko.com


Torstai 26.10. Yrityksen brändi, tuotekehitysprosessin johtaminen ja toteutus

Hallittu yrityskuva

Erottautuminen, uskottavuus, viestinnän elementit, työjako.

 • Yritysmielikuvan rakennus ja hallinta, keskeiset elementit: Viesti
 • Yritysmielikuvan ja tuotteiden ulkoisen olemuksen suhde / muotoilu ja ominaisuudet


Tuotekehitysprosessi

 • Tuotekehitysprosessi ja työjako (ostopalvelut)


Tuotekehitysprosessin rajaaminen

 • Luova työskentely tuotekehitysprosessissa (tavoitteellisuus)
 • Tuotekehitysprosessin johtaminen

Toimivalle yritykselle syntyy jokin mielikuva joka tapauksessa. Miten sitä hallitaan ja mitä asioita ei voi ulkoistaa. Tärkeimmän viestin erottaminen ja vahvistaminen. Case-luento.

Yrityksen ja sen palveluiden nimet / nimeämisjärjestelmä

 • Ideointi ja ideoiden seulonta, sekä vapauksien tarkistukset
 • Tutustutaan ilmaisiin työkaluihin (OHIM, muut hakukoneet)
 • Harjoitellaan yhdessä nimigenerointia osallistujien tarpeiden pohjalta
 • Kielikysymykset, "kansainvälisyys"

Harjoitellaan yhdessä osallistujien tarpeista lähtevillä esimerkeillä nimigenerointia, eli tuotetaan nimiaihioita, tarkistetaan vapaudet, arvioidaan piilomerkityksiä, osuvuutta jne.

Viestin tiivistäminen liikemerkiksi, sloganiksi, symbooliksi jne

 • Generoinnin tulos/ tulokset muunnetaan muutamaksi graafiseksi ratkaisuksi ja arvioidaan yhdessä erilaisilla kriteereillä: Tarkkuus, huomioarvo, uskottavuus jne.


Päivän tuloksena osallistujilla käsitys yrityskuvan keskeisten elementtien ja nimien ja grafiikan merkityksestä, niiden ideoinnista, vaateista, sekä työkaluja ostopalveluna tuotettujen osioiden valintakriteereistä.

Valmentaja: Heikki Koivurova, Totaldesign Oy, Joensuu


Tiistai 7.11. Tuotekehitys ja yrityksen talouden suunnittelu

Tuotekehitys ja talouden suunnittelu

 • Hallituksen rooli tuotekehitykseen, riskien ja mahdollisuuksien arviointi
 • Hallitustyöskentelyn merkitys ja sisältö, miten riskejä voidaan pienentää
 • Talouden suunnittelu ja tavoitteet tuotekehitysprojektin yhteydessä Tuotekehitysprojekti on aina investointi, miten siitä saa tuottoa? Numerot ovat liiketoiminnan aliarvostettu mahdollisuus
 • Tuotteen kustannusrakenne, tuotekalkyyli -tuotekehitys ja yrityksen talous (tulos- ja tase-ennusteet, Simuloa* hyödyntäen) esimerkin valossa työkalujen esittely
 • Hinnoittelumallit ja -ratkaisu
 • Tuotekehityksen kaksi vaihetta ja niiden rahoittaminen Suomessa, tuotteen kehitys ja markkinoille meno
 • Tuotekehitysprosessin sidosryhmät
 • Rahoituksen lähteet eri tuotekehityksen vaiheissa. Miten vivuttaa omien rahojen määrä ja saada muita rahoittajia mukaan
 • Esimerkkejä elävästä elämästä: Miten helppoa tai vaikeaa tulevaisuuden ennustaminen on ja miten siihen pitää asennoitua, jotta asiat pysyvät hallinnassa, yllätyksiä kun tulee aina. Yllätykset eivät ole vaarallisia, jos niihin on varauduttu ja jos tekijöiden ja rahoittajien välillä on syvä luottamus. Miten tätä rakennetaan?

*) Simulo on Highline Oy:n konsultti Lasse Karjalaisen kehittämä taloustyökalupakki. Lisätietoja: www.simulo.fi


Valmentaja: Eero Grönroos, Uudistunet Oy, www.uudistunet.fi


Tiistai 21.11. Tuotekehitysprosessi jatkuu, muotoilu, suojaukset

Teollinen muotoilija / Muotoilun merkitys tuotekehityksessä (ostopalvelu)

 • Milloin muotoilija kytketään projektiin
 • Mitä muotoileminen on ja mitä tietoa tarvitaan
 • Ergonomia, imago, muodon viesti
 • Trendit, megatrendit, "muoti", muotokieli
 • Kestävä muotoilu >< keinovanhentaminen

Osion tarkoitus on valmentaa oikeilla esimerkeillä yritysjohto muotoilupalveluiden
hyödyntämiseen, vaihtoehtoisten ratkaisuiden valintaan ja tuotosten arviointiin.

Suojamuodot ja omatoiminen uutuustutkimus (seulonta)

 • IPR-startegia, eli mistä "riittävä suoja" syntyy
 • Suojamuodot: Tekijänoikeus, laki vilpillisestä kilpailusta, Tavaramerkki, Mallisuoja, Hyödyllisyysmallisuoja, Patentti.

Uutuudellisuus / valmistuksen esteet, suojauksen esteet

 • Tutustuminen Espacenet-hakukoneeseen, yritysten omat caset.
 • Löydösten arviointi (uutuuden este, valmistuksen este)
 • Julkiset toimijat, ostopalveluiden tarjonta


Päivän tuloksena yritysjohdolla käsitys muotoilun merkityksestä, ostopalveluiden kriteereistä, eri muotoilualana ammattilaisista sekä niiden kytkemisestä kehitysprosessiin. Näiden lisäksi valmiudet (seuloa) tarkistaa tuoteidean uutuudellisuus, mahdolliset uutuuden esteet ja toimia perustellusti löydösten mukaisesti.

Valmentaja: Heikki Koivurova, Totaldesign Oy, Joensuu


Perjantai 1.12. Kaupallistaminen, markkinoinnin ja myynnin suunnittelu ja toteutus

Pilotointi ja kokeilut

 • Koemarkkinointi
 • Markkinointi- ja myyntisuunnitelman merkitys, laatiminen ja toteutus
 • Asiakaslupaus ja ydinviestit
 • Markkinointi- ja myyntikanavat
 • Kumppanuudet markkinoinnissa
 • Myynnin tukitoimenpiteet
 • Myyntiprosessien suunnittelu
 • Suunnitelman vieminen käytäntöön
 • Jatkuva parantaminen tuotteen kehittämisessä ja markkinoinnissa


Valmentaja Petri Heiskanen, KASVUKO OY / Highline-ryhmä, www.kasvuko.com

Koulutuksen hinta on 300 euroa/henkilö. Ilmoittautumiset 22.9.2017 mennessä.

Valmennusohjelman sisällön painopisteet ja korostukset täsmennetään, kun ohjelman osallistujat ovat tiedossa.

Kysy tarvittaessa lisätietoja ja ilmoittaudu mukaan tuotekehitysvalmennukseen!

Jaakko Korhonen
yritysasiantuntija
Työtä ja osaamista Pielisen Karjalan yrityksiin

puh. 050 4336 863

jaakko.korhonen@pikes.fi

 

 

 

 

Navigaatiovalikko

Palauta asettelu