Yritysneuvonta - ja kehittämisneuvonta tiedotteet ja tapahtumat Nurmes - Valtimo alueella

Murupolku

Sisältöjulkaisija

angle-left Yritykset tähyävät vientimarkkinoille aiempaa innokkaammin

PIKES UUTISET 1/20 PÄÄKIRJOITUS / Minna Heikkinen

Yritykset tähyävät vientimarkkinoille aiempaa innokkaammin

Kartoitimme alkuvuodesta 75 yrityksen liiketoiminnan näkymiä ja liiketoiminnan kehittämissuunnitelmia. Yksi selkeä muutos aikaisempiin vuosiin verrattuna on, että nyt suunnitellaan vientimarkkinoille menemistä. Kaikista vastanneista 14 %:lla on tavoitteena viennin aloittaminen, viime vuonna vastaava luku oli vajaa 3,7 % vastanneista. Viennin käynnistämistä suunnittelevat erityisesti alueen isot työantajayritykset ja pienemmät kasvuhakuiset yritykset. Tavoite suunnata vientimarkkinoille heijastui myös vastauksissa kysymykseen ”Millaisia resursseja yrityksenne tarvitsee kasvuun?”. Yli kolmannes nimesi tärkeimmiksi kasvuresursseiksi markkinointi- ja myyntiosaamisen kehittämisen ja uusien markkina-alueiden kartoittamisen. Kolmanneksi tärkeimmäksi kasvuresurssiksi nähtiin uusien työntekijöiden rekrytointi. Myös nykyistä osaavaa henkilökunta ja sen osaamisen kehittämistä pidettiin tärkeänä.

Yritysten investointisuunnitelmat ovat edellisen vuoden tasolla, yhteensä noin 6,4 miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuvat pääosin koneisiin ja laitteisiin, mutta ilahduttavaa on, että kiinnostus uusien tuotteiden kehittämiseen on edellisen vuoden tapaan vireää. Kolmanneksi eniten investointeja aiotaan kohdistaa toimitiloihin.

Kasvuhakuisilla yrityksillä myönteisimmät odotukset tulevasta kehityksestä

Kuten aiempinakin vuosina noin puolet ennakointiimme osallistuneista yrityksistä arvioi tämänhetkisen liiketoiminnan tilanteen normaaliksi. Yli puolet (52 %) myös arvioi, että liiketoiminnan tilanne pysyy samana vuoden sisällä. Vahvasti kasvuhakuiset suhtautuvat tulevaisuuteen muita myönteisemmin, liki 60 % uskoo tilanteen paranevan vuoden sisällä, yksikään ei uskonut tilanteen huononevan.

Yritysten mielestä tärkeimmät elinkeinoelämän kehittämistoimenpiteet

Ennakointikartoituksen yhteydessä kysyimme tällä kertaa myös sitä, mikä kehittämistoimenpide tai resurssointi veisi tehokkaimmin eteenpäin Nurmeksen elinkeinoelämää. Vastauksissa korostuivat osaavan työvoiman ja uusien asukkaiden saaminen alueelle, matkailun kehittäminen, uusien teollisten työpaikkojen ja liiketoiminnan saaminen alueelle ja yritysten välisen yhteistyön lisääminen.

PIKESiltä toivotaan eniten liiketoiminnan kehittämispalveluja ja rekrytointipalveluja.

 

Minna Heikkinen, PIKES Oy

Navigaatiovalikko

Palauta asettelu