Yritysneuvonta - ja kehittämisneuvonta tiedotteet ja tapahtumat Nurmes - Valtimo alueella

Murupolku

Sisältöjulkaisija

angle-left Yritysryhmänä Keski-Euroopan markkinoille

Yritysryhmänä Keski-Euroopan markkinoille

Syksyllä kolme nurmeslaista yritystä aloitti yhteisen yritysryhmähankkeen, jossa tavoitteena on kansainvälistyminen erityisesti saksankieliseen Eurooppaan. Tunnettuutta Keski-Euroopassa haetaan messuosallistumisilla, jotka ovat tärkeässä roolissa brändin näkyvyyden lisäämisessä ja potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kohtaamisissa. Ensimmäiset messuosallistumiset ovat jo tammikuussa 2020 Saksassa. Hanke kestää vuoden 2021 kesäkuun loppuun saakka. Tärkein syy yritysryhmähankkeeseen osallistumiseen on yrityksillä taloudelliset edut, sillä hankkeen rahoitus on edullinen yrityksille. Tämä antaa yrityksille taloudellisia lisäresursseja, mikä mahdollistaa kansainvälistymisen nopeammin, ammattimaisten mainostoimistojen hyödyntämisen sekä laajemman näkyvyyden valituilla kohdemarkkinoilla.

SASTA

Sasta tekee metsästys- ja outdoor-vaatteita, joita myös Kourun erä- ja luontopalvelut sekä Pielisen retki käyttävät yritystoiminnassaan. Sasta lähti mukaan yritysryhmähankkeeseen avatakseen uusia markkinoita Keski-Euroopassa, erityisesti Saksassa. Suurimpana toimenpiteenä yrityksellä on messuosallistuminen ISPO-messuille, jossa Sasta-tuotemerkki saa tunnettuutta ja mahdollisuuden viennin kasvuun. ”Keski-Euroopassa on erityisesti potentiaalia retkeilyvaatetusmarkkinoiden puolella.” Sastan toimitusjohtaja Jari Saastamoinen kertoo.

KOURUN ERÄ-JA LUONTOPALVELU

Kourun erä- ja luontopalvelu tarjoaa metsästysmatkailupalveluita, vuokraa Kourukosken eräkämppää ja järjestää erilaisia tapahtumia Kourukosken ympäristössä. Vaikka palvelut tapahtuvat pääasiassa Ylä-Karjalassa, voidaan palveluita järjestää ympäri Suomen tai lähteä vaikkapa mustakarhujahtiin Kanadaan. Syksy on yrityksen sesonkia, mutta tavoitteena tulevaisuudessa on laajentaa tuotteet ympärivuotiseksi, kun asiakasvirtaa on alueella enemmän. ”Kourun erä-ja luontopalvelun tavoitteena on saada ulkomaalaisia matkailijoita Suomeen ja nimenomaan Ylä-Karjalaan. Tällä hetkellä matkailijamäärä on alueella pieni ja sen kasvattamiseksi kaikkien kannattaa tehdä yhteistyötä.” Sanoo yrittäjä Vellu Lipponen.

Messuosallistumiset ovat samalla yrittäjälle opintomatka, jossa näkee miten muualla maailmassa tehdään samankaltaisia palveluita. Tarkoituksena on osallistua Euroopan suurimmille metsästysmessuille Saksaan Pielisen retken kanssa rakennettavan yhteisen kansainvälisen brändin alla ja tavata matkanjärjestäjiä kasvotusten.

PIELISEN RETKI

Pielisen Retki tekee kalastusretkiä, luontoretkiä ja ruokapalveluita. Nykyisin 20 % asiakkaista on kansainvälisiä matkailijoita ja tavoitteena on kasvattaa kansainvälisten matkailijoiden määrää erityisesti saksankielisessä Euroopassa. ”Ihannetilanne olisi se, että yhteisen kansainvälisen brändin kautta tulisi kesäkaudelle niin paljon asiakkaita, ettei asiakashankintaan tarvitsisi käyttää niin paljon aikaa kuin nykyisin.” Kertoo Pielisen Retken yrittäjä Toni Helander. Yhteiselle kansainväliselle brändille tuotetaan hankkeen avulla markkinointimateriaalia erityisesti messuja varten.

 

Matkailuterveisin Kati Lipponen, PIKES Oy

Navigaatiovalikko

Palauta asettelu